رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

صفحه اصلی > معرفی کنگره
.: معرفی کنگره

گروه قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مفتخر است که دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسي پزشکی ايران: از آزمایشگاه تا بالین -27 تا 29 آبان ماه سال 1394 در شهر شیراز  سومین حرم اهل بیت (ع) و مهد دانش و ادب برگزار نماید. 

هدف از  اجراي اين کنگره  آشنايي و  تبادل نظر قارچ شناسان کشور  با جديدترين دستاوردهاي اين مرز و بوم در  راه پيشرفت  دانش  قارچ شناسی پزشکي  کشور  عزيزمان  ايران مي باشد.  بدون شک برگزاری چنین نشست های علمی فرصتی فراهم می آورد تا صاحب نظران این عرصه از علم و دانش یافته های خویش  را  با جامعه بزرگ  علمی به  اشتراک بگذارند. بديهي است  که حضور کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجويان در اين کنگره مايه مباهات و سرفرازي برگزار کنندگان خواهد بود.