رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

صفحه اصلی > اعلام زمان ارایه پوستر
.: اعلام زمان ارایه پوستر

زمان ارایه پوسترها بر اساس شماره پوستر به شرح ذیل می باشد:

اسامی پذیرفته شد گان  براساس حروف اول نام خانوادگی  در جدول مرتب شده است.

  •      چهار شنبه  27- آبان :  پوستر شماره 1 تا 75 (P 1-P 75 )
  •     پنج شنبه 28-آبان:       پوستر شماره 76 تا 150 (P 76-P 150)
  •      جمعه 30-آبان:           پوستر شماره 151 تا 223(P 151-P 223)   
  • زمان ارایه پوستر ها از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر می باشد.
  • خواهشمند است پوسترها توسط ارایه دهندگان در پایان هر روز جمع آوری گردد.

 

دانلود فایل نهایی پوسترهای پذیرفته شده