رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

 دبیر خانه : شیراز، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره یک، طبقه سوم، بخش  قارچ شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شماره تماس : 07132304982                        ایمیل : icmm2015congress@gmail.com