رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

صفحه اصلی > پلان غرفه ها
.: پلان غرفه ها

قابل توجه حامیان محترم
تعدادی از غرفه های نمایشگاهی در سالن نمایشگاه و تعداد محدودی از بهترین غرفه ها روبروی ورودی سالن اصلی کنفرانس در نظر گرفته شده اند.

1-سالن نمایشگاه

2- سالن آمفی تئاتر