رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

صفحه اصلی > فراخوان بخش اسپانسری و نمایشگاهی
.: فراخوان بخش اسپانسری و نمایشگاهی

با سلام و احترام 

شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فناوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حس اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند. ازسوی دیگر، برگزاری گردهمایی‌های تخصصی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر جامعۀ علوم پزشکی کشور، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های کاربردی ‌تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند سخنرانی‌ های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، معمولاً هزینه‌های هنگفتی به‌ همراه دارد که درعمل، برگزاری آن را بدون حمایت متولیان مربوطه، غیرممکن می‌سازد. از این رو دبیرخانه بخش اسپانسری و نمایشگاهی دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالین از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی، موسسات پژوهشی و فناوری، شرکت ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور استقبال نموده و از نهادها، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با این دبيرخانه، ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم بین المللی ياري نمایند.

 

دکتر حسین خدادادی

دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالین

شماره تماس: 09133253591