رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

.: دیدنی های شیراز

تعداد تصاویر این گروه = 30 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 12 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 40 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 24 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 13 تصویر